Search
Enter Keywords:
อังคาร, 23 เมษายน 2019
Home arrow Articles arrow Fire & Life Safety
Fire & Life Safety
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ก๊าซหุงต้มให้ถูกต้องตามกฎหมาย
Fire & Life Safety
Image
        ในปัจจุบัน ได้มีการนำก๊าซมาใช้ในการหุงต้มอาหารจำนวนมากไม่ว่าในครัวเรือน  ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม เนื่องจากสะดวก  ประหยัด ไม่มีเขม่าควันไฟ  แต่ถ้าไม่รู้จักวิธีการใช้ก๊าซให้ถูกต้อง อุบัติภัยก็จะเกิดขึ้นได้  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอย่างมาก  

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สารพิษต่างๆที่อยู่ในควันไฟที่อาจเกิดขึ้นขณะเกิดเพลิงไหม้
Fire & Life Safety
Image
สารพิษต่างๆที่อยู่ในควันไฟที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ที่สำคัญ เช่น

1.คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CARBON MONOXIDE)
เป็นแก๊สพิษที่มีอันตรายอย่างสูงต่อคน และเกิดขึ้นได้มากเสมอในการเผาไหม้ในบ ริเวณจำกัด อันตรายต่อคน คือ ถ้าผสมอยู่ในอากาศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ถ้าเกิน 0.05%มีอันตราย ถ้ามีอยู่ 0.16% ทำให้หมดสติ ใน 2 ชั่วโมง ถ้ามีอยู่ 1.26% จะหมดสติภายใน 1 ถึง 3 นาที
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ท่านเจ้าของอาคารโปรดฟังทางนี้ !
Fire & Life Safety
Image
หากอาคารเก่าของท่านได้ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายก่อนการบังคับใช้ของพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) มีสภาพหรือมีการใช้ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย และอาคารของท่านเข้าข่ายเป็นอาคารสูง (เกิน 23 เมตร),  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นเกิน 10,000 ตร.ม.), อาคารอยู่อาศัยโดยรวม (หอพัก, อพาร์ทเมนท์), โรงงาน, ภัตตาคาร และสำนักงาน

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารได้ในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีต่างๆ ดังนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงในอาคารสูง
Fire & Life Safety
Image
ในขณะที่เพลิงไหม้ภายในอาคารความสูญเสียอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ เกิดเพลิงไหม้นั้นมีสาเหตุอยู่ 2 ประการใหญ่ๆ คือ

1. อันตรายที่เกิดจากความร้อนหรือเปลวไฟ
2. อันตรายที่เกิดจากควันไฟและไอแก๊สพิษ
ซึ่งจะเป็นอันตรายที่มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ความเสี่ยงของอาคารขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ
Fire & Life Safety
Image
กรุงเทพมหานคร เมืองใหญ่ที่มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มากมาย หากแต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงความปลอดภัย ของการใช้งานในอาคารใหญ่ๆ เหล่านั้นมากนัก ทำให้ความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านอัคคีภัยถูกมองข้ามไป ทั้งๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากความละเลย ไม่ใส่ใจต่อมาตรการ ควบคุมด้านความปลอดภัย รวมถึงการต่อเติม ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อาคารเกิด ความเสี่ยงที่จะพังทลายหรือทรุดตัวและเกิดโศกนาฏกรรม บ่อยครั้ง แม้จะมีพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง รวมทั้งเทศบัญญัติต่างๆ เป็นมาตรการที่มีผลบังคับใช้มาโดยตลอด แต่ความเสี่ยงของอาคารต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่และพร้อมที่จะ เกิดเหตุการณ์อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆ ได้ตลอด เวลา ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องการแนวทางในการแก้ไขที่ชัดเจน ต่อไป
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

?>