Search
Enter Keywords:
อังคาร, 23 เมษายน 2019
Home arrow Articles arrow Environment
Environment
บ่อดักไขมัน (Grease Trap)
Environment
Image
บ่อดักไขมันใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหารหรือภัตตาคาร เนื่องจาก น้ำเสียดังกล่าวจะมีน้ำมันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่กำจัดออกจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
จาก EIA สู่ SEA เครื่องมือใหม่คุมนโยบายสิ่งแวดล้อม
Environment
Image
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เกิดขึ้นจากการผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายมิติ ทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และยังมีแนวโน้มจะมีความซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะประชาชนไม่เชื่อถือการกำหนดนโยบายของภาครัฐ หลายกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ระบบบำบัดน้ำเสียฝีมือคนไทย ใช้จุลินทรีย์สร้างก๊าซชีวภาพ
Environment
Image
ไบโอเทคจับมือ มจธ.สร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยมันสมองคนไทย เปลี่ยนน้ำเน่าก่อนการบำบัดให้เป็นน้ำดี แถมได้ก๊าซชีวภาพใช้ทดแทนน้ำมัน ดันโรงงานแป้งมันไทยใช้วิทยาการ ด้านเจ้าของโรงงานชลเจริญเผย ทดลองใช้แล้ว ประหยัดค่าพลังงานได้กว่าแสนบาท/วัน คาดเก็บเหนาะๆ 20 ล้านต่อปี ชี้ไม่เกิน 3 ปีได้คืนทุน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

?>