Search
Enter Keywords:
อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
Home arrow Jobs Opportunities
Jobs Opportunities

รับสมัครวิศวกรหลายอัตรา

Image
บริษัทกำลังขยายตัวเพื่อรองรับงานที่มีมากขึ้น จึงมีความต้องการวิศวกรคุณภาพที่มีประสบการณ์สูงเพื่อทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆดังนี้

1.    วิศวกรโครงการอาวุโส

(ไฟฟ้า, ปรับอากาศ และสุขาภิบาล)  1 อัตรา


หน้าที่หลัก :
•    ประสานงานโครงการ, เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า, เร่งรัดงานให้เสร็จทันตามแผนงาน
•    ตรวจสอบ และแนะนำงานออกแบบของลูกทีมให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าข้อกำหนด และมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ

คุณสมบัติ :
•    ได้รับใบ ก.ว.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป
•    มีประสบการณ์ตรงในการประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ปี
•    มีประสบการณ์เป็นผู้ออกแบบงานระบบ หรือควบคุมงานติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
    และหากมีประสบการณ์เป็นผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) ด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•    มีคุณลักษณะของผู้นำสูง
•    สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
?>