Search
Enter Keywords:
เสาร์, 17 สิงหาคม 2019
Home arrow Jobs Opportunities
Jobs Opportunities


3.    เจ้าหน้าที่ธุรการ    1 อัตรา


คุณสมบัติ :
•    เพศหญิง
•    วุฒิการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
•    มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเดียวกันอย่างน้อย 1 ปี
•    มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
•    สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

?>